Ontwikkelvisie Spaarndamseweg

Spaandamseweg_uitnodiging14mei

De gemeente is bezig een zogenaamde ‘Ontwikkelvisie Spaarndamsewegzone’ te maken. Hierin komen de voorwaarden waaraan de ontwerpen van de ontwikkelaars moeten voldoen. Voor de Indische Buurt Noord betreft het de nieuwbouw die is gepland op de plek van het voormalige NUON-gebouw bij de Schoterbrug. Aangezien er geen wijkraad is voor de Indische Buurt Zuid, bekijken we, samen met wijkraad Patrimonium, ook de overige bouwprojecten aan de Spaarndamseweg.

Er is op 14 mei al een bijeenkomst geweest waarin het eerste concept is gepresenteerd. Op de onderstaande website kunt u de randvoorwaarden en tekeningen bekijken.

http://www.haarlem.nl/spaarndamseweg

Tevens konden op de website tot 27 mei door iedereen ideeën en commentaren gegeven worden op het eerste concept.
Op 4 juni was er in de Koningskerk weer een presentatie van de concept ontwikkelvisie en de belangrijkste op- en aanmerkingen die bewoners tot dan toe op het concept gegeven hebben. Het grootste aantal opmerkingen betrof het in gevaar komen van de speeltuin op de hoek van de Zaanenstraat en de Spaarndamseweg. Het bleek om een verkeerd geplaatste pijl op de plattegrond te gaan. Dit is ondertussen aangepast, maar hieruit is wél heel duidelijk gebleken dat de bewoners de speeltuin op die plek niet kwijt willen.
De volgende stap is het maken van de concept ontwikkelvisie zoals die aan het college van B en W wordt aangeboden. Wij proberen zo spoedig mogelijk deze versie ter inzage te krijgen en daarvoor zijn ook toezeggingen gedaan door de betreffende afdeling.
Onderstaand schema geeft nog een keer de doorlooptijd aan voor de ontwikkelvisie.

Ook kunt u via mail op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen rondom deze projecten. Zie onderstaande link:

Inschrijven voor mailings Spaarndamseweg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *