Vergaderdata van de Wijkraad IBN

De Wijkraad vergadert gewoonlijk elke derde dinsdag van de maand om 20.00 uur in Wijkcentrum de Horizon.
U bent daarbij van harte welkom. De bijeenkomsten zijn altijd open voor publiek, dus loop vooral een keer binnen.
Met of zonder aanmelding.

De volgende vergadering van de wijkraad is op dinsdagavond 21 januari 2020 om acht uur in de Horizon.

Meer data en info vindt u in onze vergaderkalender.

Agenda WIBN 21 januari 2020

Goedgekeurd verslag WIBN 15 oktober 2019

Nieuws

Wijkschouw Indische buurt Noord

1 Comment

Op zaterdag 7 maart 2020 om 11 uur gaat de wijkraad een wijkschouw houden. Dat betekent dat we met een groep ...

Lees meer

Zienswijzen Spaarndamseweg

No Comments

Hieronder het document met alle ingediende zienswijzen op de concept ontwikkelvisie Spaarndamseweg inclusief de beantwoording. Op pagina 24 staat de zienswijze ...

Lees meer

HOV

No Comments

Lees meer

het wijkblad winter 2019

1 Comment

kun je hier al lezen

Lees meer

Groen nieuws

No Comments

De gemeente heeft na veel heen en weer communiceren officieel opdracht gegeven voor het opstellen van een actieplan voor vergroening van ...

Lees meer

We krijgen nieuwe straatnaamborden!

No Comments

(waar nodig) Bekijk het nieuwsbericht van de gemeente

Lees meer

Mooi door Noord

No Comments

Uitnodiging Mooi door noord 13 november

Lees meer

iZoof informatiebijeenkomst

No Comments

Resultaten pilot elektrisch autodelen en toekomst duurzamemobiliteit in Haarlem Geachte heer/mevrouw , Vorig jaar gingen 130 Haarlemmers de uitdaging aan om ...

Lees meer