Slide Slide

Coronarichtlijnen van de gemeente

Zie ook: http://www.haarlem.nl/corona


Vergaderdata van de Wijkraad IBN

De Wijkraad vergadert gewoonlijk elke derde dinsdag van de maand om 20.00 uur in de zaal van de HSV-Haarlem.

De eerstvolgende openbare vergadering vindt, in verband met het zomerreces, plaats op dinsdag 20 september om 20:00 uur in de zaal van de Hengelsportvereniging Haarlem (HSV-Haarlem) aan de Botterboulevard 62. 

Agenda volgende vergadering

 

 


Kalender

Nieuws

Tegelwippen 2022

No Comments

Met inleverpunt voor gratis plantjes in de Indische Buurttuin Zaterdag 14 mei van 10 tot 16 uur

Lees meer

Historisch wandelen

No Comments

Met oog voor de toekomst én met een zeer beknopte jaarbijeenkomst van de Wijkraad Indische Buurt Noord

Lees meer