Afvalwijzer:
https://afvalwijzer.spaarnelanden.nl/

Aanmelden gemeenteberichten per email:
https://www.haarlem.nl/Nieuwsberichten-per-e-mail/

Melding doen bij gemeente:
https://www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen/

Meldingen bij Spaarnelanden:
https://www.spaarnelanden.nl/melding

Containerplaatsing Spaarnelanden:  
http://www.wijscheidenafval.nl

Initiatievencafé en Haarlems klimaatakkoord:
http://www.haarlem.nl/haarlemsklimaatakkoord

Haarlem in cijfers:
https://haarlem.incijfers.nl/

Gebiedsanalyse Haarlem Noord: https://haarlem.incijfers.nl/report/Gebiedsanalyse_Haarlem_Noord_2017.pdf

Weetjes over de buurt: http://www.weetmeer.nl/buurt/Haarlem/Indischebuurt-Noord/03920503

Ontwikkelzone Spaarndamseweg:
https://www.haarlem.nl/spaarndamseweg/

Spaarndamseweg 13 (=50kV station):
https://spaarndamseweg13.nl/

Toegankelijkheidsambassadeurs:
https://ambassadeurstoegankelijkestad.nl/

Onderzoek vergroening Indische buurt noord (hogeschool van Hall Larenstein):
https://wibn.nlwp-content/uploads/2019/01/Rapport-IBN.pdf

Verordening op de wijkraden:
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTM