Hier vindt u de verslagen en notulen van vergaderingen die de Wijkraad Indische buurt Noord heeft gehad.

Notulen Wijkraad Indische buurt noord haarlem