De Wijkraad Indischebuurt Noord komt op voor de gezamenlijke belangen van de bewoners.

Wij zien het als onze taak om op de hoogte te blijven van wat er in de wijk gebeurt en de bewoners daarover te informeren. Dit doen wij door middel van een eigen Facebook pagina en het maken van ons wijkblad. Eèn keer per maand vergadert de wijkraad in Wijkcentrum de Horizon. Dit gebeurt elke derde dinsdag van de maand en deze bijeenkomsten zijn altijd open voor publiek. U kunt de precieze data voor deze vergaderingen in onze agenda bekijken.

Daarnaast zijn wij een aanspreekpunt voor alles wat met de buurt te maken heeft. Of dat nou om klachten, suggesties, of eigen initiatieven gaat. Wanneer gewenst werken wij samen met andere organisaties om informatieve, praktische en leuke events op te zetten. Met dit alles vertegenwoordigen wij de gemeente op lokaal niveau.