Onze wijk is bijna een eeuw oud. Sinds de aanleg is er veel veranderd. Soms ten goede, soms ten kwade. Oudere bewoners spreken vaak met nostalgie hoe het vroeger was, over de saamhorigheid en de vele ambachten en winkels in de buurt.

Veel activiteiten zijn uit de buurt verdwenen. De meeste winkels en bedrijven concentreren zich nu aan de Rijksstraatweg. Wat in onze wijk aan activiteiten rest, is bijvoorbeeld een kapper, een vioolbouwer of een kinderopvang. En wie goed kijkt, ziet er en der nog iets wat aan vroegere handel herinnert, zoals het bord ‘vleeschhouwerij’ aan een woning aan de Overtonweg. Maar verder moeten we het hebben van de herinneringen en foto’s.

oudefoto-ijzerhandel

Oorsprong straatnamen

De Indischebuurt Noord is aan het begin van de 20ste eeuw uit de grond gestampt. Pas sinds 1929 is onze wijk onderdeel van Haarlem. Voor die tijd behoorde het gebied tot de gemeente Schoten. Het was een gebied met enkele landhuizen met landerijen tot aan het Spaarne. Het Huis te Zaanen is daarvan overgebleven. Iets noordelijker stond de hofstede Klein Berkenrode die later Spaarenhoven werd genoemd. De Spaarnhovenstraat is er naar vernoemd. De hofstede was eigendom van de koopliedenfamilie Hodson, waarnaar de Hodsonstraat werd vernoemd. Later werd Spaarenhoven gekocht door de bankier Hieronymus Sillem die het als buitenverblijf gebruikte. De Sillemstraat herinnert nog aan deze familie. De landhuizen verdwenen grotendeels met de aanleg van de Indischebuurt Noord waarvan de Spaarnhovenstraat het uitgangspunt vormde.

Op zoek naar foto’s en verhalen

De wijkraad wil de geschiedenis van onze wijk niet verloren laten gaan. Daarom zijn wij altijd op zoek naar foto’s en verhalen die een beeld geven van de Indischebuurt Noord in vroegere tijden. Ook recentere foto’s van panden die inmiddels gesloopt of veranderd zijn ontvangen we graag. Bent u in het bezit van dit soort foto’s en/of verhalen? En lijkt het u leuk om die te delen voor onze website, Facebook pagina of het wijkblad? Neem dan contact met ons op!

Historisch materiaal over de Indische Buurt