We vergaderen elke derde dinsdag van de maand. Deze vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn altijd open voor publiek. U bent dus van harte welkom om deze bij te wonen!

Agenda Wijkraad Indische buurt noord Haarlem

De vergaderingen vinden plaats in het wijkcentrum De Horizon, Ambonstraat 2, Haarlem. U kunt de vergadering bijwonen door u aan te melden via info@wibn.nl

Soms komt het voor dat er een extra vergadering wordt ingepland. Wij houden u daarvan op de hoogte op deze website.

19 september 2023

17 oktober 2023

21 november 2023

19 december 2023

Overige belangrijke data: