We vergaderen elke derde dinsdag van de maand. Deze vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn altijd open voor publiek. U bent dus van harte welkom om deze bij te wonen!

Agenda Wijkraad Indische buurt noord Haarlem

De vergaderingen vinden plaats Botterboulevard 62, Haarlem (HSV). U kunt de vergadering bijwonen door u aan te melden via info@wibn.nl

Soms komt het voor dat er een extra vergadering wordt ingepland. Wij houden u daarvan op de hoogte op deze website.

20 september 2022

18 oktober 2022

15 november 2022

20 december 2022

Overige belangrijke data: