We vergaderen elke derde dinsdag van de maand. Deze vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn altijd open voor publiek. U bent dus van harte welkom om deze bij te wonen!

Agenda Wijkraad Indische buurt noord Haarlem

De vergaderingen vinden voorlopig plaats Botterbouilevard 62, Haarlem (HSV). U kunt de vergadering bijwonen door van te voren op de hoogte te stellen van uw of komst.

Soms komt het voor dat er een extra vergadering wordt ingepland. Wij houden u daarvan op de hoogte op deze website en/of op onze Facebook Pagina.

20 oktober 2020

17 november 2020

15 december 2020

19 januari 2021

16 februari 2021

16 maart 2021

20 april 2021

15 mei 2021

15 juni 2021

Overige belangrijke data: