We vergaderen elke derde dinsdag van de maand. Deze vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn altijd open voor publiek. U bent dus van harte welkom om deze bij te wonen!

Agenda Wijkraad Indische buurt noord Haarlem

De vergaderingen vinden plaats Botterboulevard 62, Haarlem (HSV). U kunt de vergadering bijwonen door u aan te melden via info@wibn.nl

Soms komt het voor dat er een extra vergadering wordt ingepland. Wij houden u daarvan op de hoogte op deze website.

19 april 2022

17 mei 2022

21 juni 2022

20 september 2022

18 oktober 2022

15 november 2022

20 december 2022

Overige belangrijke data:

10 mei 2022: Historische wandeling door de wijk met oog voor de toekomst

18 juni 2022: wijkfeest i.s.m. Bij Bosshardt en Dock