Om Haarlem leefbaarder en veiliger te maken, kreeg elk stadsdeel vanaf 2016 haar eigen wijkhandhavers. Voor Haarlem Noord zijn dat Isabella Kelder en Robert Jansse. U ziet ze regelmatig in de wijk en kunt ze altijd aanspreken voor klachten, vragen, opmerkingen of ideeën.

De wijkhandhavers helpen bij een schone, veilige en leefbare buurt voor alle bewoners. Ze zijn vooral belast met het handhaven in de openbare ruimte. Hun werk richt zich daarbij op overlast door jongeren, foutparkeerders, dak-en thuislozen of honden. Maar ook letten ze op gedumpt afval, overtredingen van de Drank- en Horecawet, wrak- en weesfietsen, verkeer en evenementen.

Contact met handhaving

Meldingen kunt u doorgeven via telefoonnummer 14023 of de website www.haarlem.nl.

Sommige overlast valt buiten de taken van de wijkhandhavers. Bel voor bijvoorbeeld diefstal, vernieling of een verdachte situatie de politie, op telefoonnummer 0900 8844. Bij spoedzaken belt u 112.

Soms komt het voor dat u iets wilt melden zonder dat uw naam bekend wordt. Ook dat kan. Bel dan Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000.