Penningmeester WIBN

Wijkschouw Indische buurt Noord

Op zaterdag 7 maart 2020 om 11 uur gaat de wijkraad een wijkschouw houden. Dat betekent dat we met een groep bewoners alle straten door gaan lopen en opschrijven wat er mis is aan de ‘openbare ruimte’. We kijken dan naar: veel te hoog of te laag liggende tegels, overhangend groen dat de doorgang belemmert, scheef staande verkeersborden, te weinig verlichting, ontbrekende stoepverlagingen op straathoeken, etc. Belangrijk zijn ook de obstakels voor mensen met wielen (rolstoelen, rollators, kinderwagens en buggy’s). Aangezien de Indische buurt noord een grote wijk is gaan we die in vijf delen splitsen. Per deel gaan er twee mensen rondlopen. Eén om te kijken en foto’s te maken en één om te schrijven. De resultaten, samengevat in een lijst met concrete situaties, worden op de jaarvergadering (dinsdag 21 april 2020) gepubliceerd en aangeboden aan de gemeente en aan Spaarnelanden. Uiteraard met het doel dat de problemen worden opgelost.

Wie wil er meelopen door de wijk en helpen de schouw tot een succes te maken? Er is plaats voor 5 ‘meelopers’ om de teams compleet te maken. De schouw duurt ongeveer 3 uur. We beginnen om 10.30 met koffie en wat lekkers. Dan is er ook een korte toelichting op de schouw. Na afloop praten we nog even na met een drankje. De start is in wijkgebouw De Horizon aan de Ambonstraat.
Wie mee wil doen kan zich opgeven via info@wibn.nl .

Als het weer te slecht is of als er een pak sneeuw ligt, wordt het evenement verplaatst naar een latere datum.

Verbeter de buurt: begin met een wijkschouw!

 

Groen nieuws

De gemeente heeft na veel heen en weer communiceren officieel opdracht gegeven voor het opstellen van een actieplan voor vergroening van de Indische Buurt Noord. Landschapsarchitect Bieke van Hees gaat dit opstellen. Zij komt zo snel mogelijk met een concreet en groen plan.


Het aantal gerealiseerde boom- en geveltuintjes in de wijk is flink toegenomen:

  • Boomtuintjes
    • 2018: 6 stuks
    • 2019: 20 stuks
  • Geveltuintjes
    • 2018: 1 stuk
    • 2019: 6 stuks

Uit de Indische Buurttuin zijn op zaterdag 16 november met vereende krachten 964 stoeptegels verwijderd om plaats te maken voor groene borders en vijf doetuintjes. En ook een groot aantal trottoirbanden en een paar kuub zand zijn afgevoerd.

iZoof informatiebijeenkomst

Resultaten pilot elektrisch autodelen en toekomst duurzamemobiliteit in Haarlem

Geachte heer/mevrouw ,
Vorig jaar gingen 130 Haarlemmers de uitdaging aan om 100% elektrische auto’s met elkaar te delen. Ze waren het zat dat hun wijk dichtslibt met auto’s en de lucht steeds verder vervuilt. Er ontstond een hybride organisatievorm onder de naam van iZoof Carsharing en het resultaat is meer dan verbluffend. Maar liefst 25% van de deelnemers nam afstand van zijn brandstofauto, er werd een betaalbaar mobiliteitsconcept ontwikkeld. Geen theorie, maar een bottum-up praktijkinitiatief, dat morgen toepasbaar is in een hele stad.

Hoe komt het dat dit initiatief zo succesvol is? Wat maakt dat inwoners al tijdens de pilotfase de bereidheid hadden hun gedrag te veranderen? En welke betekenis kan deze hebben voor de toekomst van duurzame mobiliteit in Haarlem? Hoe komt het dat vele Mobility as a Service (MaaS) concepten nog in voorbereiding zijn en in Haarlem deze successen worden geboekt?

Wilt u weten hoe we tot deze resultaten gekomen zijn en waarom elektrisch autodelen werkt in Haarlem? We verwelkomen u graag op woensdag 11 december a.s. in de Philharmonie in Haarlem om 16:00 uur. Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden voor dit event volgt binnenkort in een uitnodiging.

Met vriendelijke groet,
Spaarnelanden nv

Robert Oosting
Directeur

Opening Indische buurttuin

Haarlems Dagblad 29 oktober 2019

Meer groen in Indische Buurt

Door Annemieke Windt
stadsredactie@haarlemsdagblad.nl

HAARLEM Als alle neuzen dezelfde kant op staan, dan kan het ineens snel gaan. Dat blijkt wel uit de stroomversnelling waarin de aanleg van de Buurttuin Indische Buurt Noord terecht is gekomen.

De buurttuin-in-wording, zoals de initiatiefnemers het zelf noemen, ligt achter wijkcentrum De Horizon waar tot zaterdag de stoeptegels het beeld bepaalden.
,,We kregen nog geen twee weken geleden toestemming van wethouder Jur Botter om de tuin aan te leggen en daarna zijn we direct met de voorbereidingen begonnen”, vertelt opbouwwerker Marcel Smeenk van welzijnsorganisatie Dock. Bij de feestelijke start van de plantdag stond niet wethouder Botter maar wethouder Merijn Snoek klaar om zijn handen uit de mouwen te steken. ,,Ik zou eigenlijk maar één tegel weghalen, maar het ging zo lekker”, zegt Snoek nadat hij er maar liefst drie rijen tegels uit heeft gehaald.
Meer groen is belangrijk weet hij. ,,Zeker hier, want de Indische Buurt Noord is een versteende wijk. We hebben meer groen nodig om het regenwater af te voeren en het is goed voor de vogels en insecten. Het is ook gezellig, want mensen voelen zich thuis als er meer groen is.”

Geen eenvoudige klus

Toch is het vergroenen van een wijk geen eenvoudige klus. Parkeerplaatsen moeten wijken voor meer groen en dat is wel eens tegen het zere been van wijkbewoners die hun auto graag pal voor de deur parkeren.
Klein beginnen is volgens Jeanine Stobbelaar, een van de initiatiefnemers, een manier om mensen te overtuigen. Zij stond anderhalf jaar geleden met Mariette aan de wieg van het plan om het pleintje om te toveren tot een buurttuin. ,,We moeten mensen overtuigen dat dit een goed idee is. Met de werkgroep Groen zijn we aan de slag gegaan en we kregen steun van de wijkraad.”
Zaterdagochtend blijkt dat er genoeg mensen zijn om te starten. Het gedeelte van het plein dat direct grenst aan het wijkgebouw is al veranderd. Er zijn borders aangelegd en daar zijn alvast wat planten neergezet, zodat de vrijwilligers weten waar ze kunnen beginnen. Een jochie van anderhalf wil al starten als de toespraken nog bezig zijn. Zijn vader moet hem tussen de planten vandaan halen. ,,Hij heeft de hele week geholpen met de voorbereidingen”, glundert zijn moeder.
Een ander deel van het pleintje moet plaats gaan bieden aan doe-tuinen waar wijkbewoners met elkaar aan de slag kunnen. Ook daar wordt zaterdag gewerkt. ,,Het idee is dat de buurttuin in ieder geval op maandagochtenden open is voor de buurt”, vertelt Smeenk. Ook donderdagmiddagen gaan de poorten open. Buurtbewoners kunnen samen tuinieren en zo elkaar leren kennen.
De behoefte aan meer groen is groot, weet Tim van der Steen van Steenbreek023. ,,Sinds de regels voor geveltuintjes vorig jaar zijn versoepeld hebben we er veel vragen over gekregen.”

Buurttuin moet helpen tegen wateroverlast