De Indischebuurt Noord is een wijk met ruim 5.200 bewoners. Een wijk met een duidelijk gezicht. En een wijk met een wijkraad.

Als wijkraad komen we op voor gemeenschappelijke belangen van bewoners. Wij willen dat iedereen in de wijk veilig en plezierig kan wonen, dat de buurt schoon blijft en dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Om ons daarbij te helpen werkten we in 2016 met een Wijkcontract. Daarin stonden concrete afspraken en activiteiten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. In September 2016 liep die af en konden we tevreden terugblikken op een positief jaar. Maar ook zonder wijkcontract gaan wij en velen met ons door met het inzetten voor de best mogelijke wijk!

We hebben ook een wijkblad. De wijkraad geeft drie keer per jaar een wijkblad uit. Alle bewoners ontvangen dit blad, tenzij zij een Nee-Nee-sticker hebben.

Wilt u een bijdrage leveren in de WIBN? Of zitting nemen in de redactie? Meld u aan!

Op dit moment zoekt de wijkraad nog enkele leden om mee te praten over actuele ontwikkelingen en om allerlei initiatieven mee op te starten. Je vergadert 12x per jaar (3de dinsdag van de maand, 20-22 uur) in wijkcentrum De Horizon. Je maakt dan deel uit van de gezelligste wijkraad van Haarlem. In 2019 staat de vergroening van de wijk centraal. Verder o.a.: verbetering speelplein Nieuw Guineaplein, woningbouw Spaarndamseweg, wijkcentrum De Horizon toegankelijker maken. Belangstelling of extra informatie: info@wibn.nl.

Het jaarplan voor 2023 kunt u hier downloaden.