De Indischebuurt Noord is een dichtbevolkte buurt in stadsdeel Noord. Er wonen zo’n 5.700 mensen. De Zaanenstraat vormt de scheidslijn met de Indischebuurt Zuid. De westelijke grens is de drukke Rijksstraatweg en aan de oostzijde grenst de buurt aan de eveneens drukke Spaarndamseweg.

Inwoners

In de Indischebuurt Noord wonen bijna 5.700 mensen, waarmee het een van de grotere buurten is. De buurt kent een zeer hoge bebouwingsgraad en dus ook een zeer hoge bevolkingsdichtheid. De leeftijdsopbouw in de buurt wijkt nauwelijks af van die van de stad.

Wonen

Meer dan de helft van de woningen in de Indischebuurt Noord dateert uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Verouderde complexen zijn vervangen voor nieuwe huizen. Bijvoorbeeld het Nieuw Guineaplein in 1990 en de Spaarndamseweg aan het begin van de 21e eeuw. De woningvoorraad bestaat voor bijna 74% uit eengezinswoningen. Zo’n 55% van de huizen is een koopwoning, dat is iets meer dan het stedelijke percentage.

Werk en inkomen

De arbeidsparticipatie en het aandeel werkzoekenden in de Indischebuurt Noord komen overeen met het Haarlemse beeld. Het beroep op de bijstand is er iets lager dan in de totale stad, het aandeel arbeidsongeschikten iets hoger.

Buurtmonitor

Bent u geïnteresseerd in statistische informatie over de woningen, de samenstelling van de bevolking en de sociale voorzieningen in de Indischebuurt Noord? In de Buurtmonitor vindt u cijfers over deze en andere onderwerpen, ingedeeld naar buurt, wijk of stadsdeel.

Een leuke internetsite met veel cijfers en feiten over de buurten van Haarlem: https://https://www.haarlem.nl/feiten-en-cijfers/