iZoof informatiebijeenkomst

Resultaten pilot elektrisch autodelen en toekomst duurzamemobiliteit in Haarlem

Geachte heer/mevrouw ,
Vorig jaar gingen 130 Haarlemmers de uitdaging aan om 100% elektrische auto’s met elkaar te delen. Ze waren het zat dat hun wijk dichtslibt met auto’s en de lucht steeds verder vervuilt. Er ontstond een hybride organisatievorm onder de naam van iZoof Carsharing en het resultaat is meer dan verbluffend. Maar liefst 25% van de deelnemers nam afstand van zijn brandstofauto, er werd een betaalbaar mobiliteitsconcept ontwikkeld. Geen theorie, maar een bottum-up praktijkinitiatief, dat morgen toepasbaar is in een hele stad.

Hoe komt het dat dit initiatief zo succesvol is? Wat maakt dat inwoners al tijdens de pilotfase de bereidheid hadden hun gedrag te veranderen? En welke betekenis kan deze hebben voor de toekomst van duurzame mobiliteit in Haarlem? Hoe komt het dat vele Mobility as a Service (MaaS) concepten nog in voorbereiding zijn en in Haarlem deze successen worden geboekt?

Wilt u weten hoe we tot deze resultaten gekomen zijn en waarom elektrisch autodelen werkt in Haarlem? We verwelkomen u graag op woensdag 11 december a.s. in de Philharmonie in Haarlem om 16:00 uur. Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden voor dit event volgt binnenkort in een uitnodiging.

Met vriendelijke groet,
Spaarnelanden nv

Robert Oosting
Directeur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *