alle wijkbladen

Artikelenreeks over wijkraden in Haarlem

RUIM 50 JAAR WIJKRADEN IN HAARLEM

Ruim vijftig jaar nu bestaan er in Haarlem wijkraden. Ze ontstonden toen de gemeente grote plannen had met wijken met slechte woningen: sanering!
Verontruste bewoners eisten inspraak, en kregen die. Anno 2022 zijn de wijkraden er nog steeds, maar ze hebben gezelschap gekregen van de Nieuwe Democratie, en zijn lang niet meer zo aanwezig als in het begin. Hoe staat het met de zeggenschap en invloed van de Haarlemmer? De artikelen verschenen als serie van zes, in het Haarlems Weekblad vanaf december 2021. Geschreven door: Marilou den Outer, freelance journalist. De serie is tot stand gekomen dankzij steun van het Haarlems Media Fonds.

Downloadlink:

https://mariloudenouter.nl/wp-content/uploads/2022/03/PDF_LowRes_Serie_Wijkraden-Haarlem_MariloudenOuter_maart2022-compressed-2.pdf

Het winterwijkblad

Binnenkort in de bus. Hier al te lezen!

Helaas kwam nĂ¡ het ter perse gaan van dit wijkblad ons het bericht ter ore dat Ferry Ooms plotseling is overleden. Het artikel over hem en zijn vrouw geeft hun positieve bijdrage aan wijkcentrum De Horizon goed weer. Wij wensen Marianne en alle andere naasten veel sterkte in deze roerige tijden.

WIBN-Winter-2021-22-final-pp-web