Ontwerpfase HOV Rijksstraatweg

HOV Haarlem

De HOV-bus (vroeger de Zuidtangent) tussen het NS-station en Velsen komt er. Wat nog ontbreekt, is de verbinding tussen het station en het Delftplein. Dat betekent: de Rijksstraatweg.De gemeente en de provincie zijn begonnen met het ontwerpen van het HOV-traject over de Rijksstraatweg. Dit begint met een onderzoek naar de verkeerskundige knelpunten tegenover de eisen en wensen van de bewoners en ondernemers aan de Rijksstraatweg. Voor die knelpunten moeten oplossingen gevonden worden. En deze oplossingen moeten passen bij de criteria die voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) gelden.

De HOV-bus krijgt geen aparte busbaan en rijdt mee met het overige verkeer. Anderzijds moet de buslijn wel aan de kwaliteitseisen van HOV voldoen: stipt & betrouwbaar zijn, hoge gemiddelde reissnelheid, comfortabel.

Een HOV-bus moet binnen de bebouwde kom een gemiddelde snelheid van 30 km/u halen. En stipt en betrouwbaar zijn. Op de Rijksstraatweg zijn enkele knelpunten die de vaart eruit halen. Denk aan verkeerslichten en VRI’s. Sommige verkeerslichten zijn noodzakelijk, bijvoorbeeld bij de kruisingen met de Zaanenstraat/-Zaanelaan en met de Jan Gijzenkade. Die verkeerlichten kunnen niet weg, hooguit eerder voorrang verlenen als een bus zich aandient.

Wat wel ter discussie ligt, is de VRI ter hoogte van de Borskistraat (bloemenboetiek/coffeeshop) en kruisingen met straten vanuit de wijk.

De wijkraad Indische Buurt Noord is nauw betrokken bij de ontwerpfase. Dit doen we als zelfstandige wijkraad en als onderdeel van het WBO. Het WBO is een samenwerking tussen alle noordelijke wijkraden en ondernemers. Het WBO is ook officieel gesprekspartner voor de gemeente bij de ontwikkeling van de HOV binnen de gemeentegrenzen.

Wat is de kalender?
Halverwege mei was er een inloopavond voor alle bewoners en betrokken organisaties. Iedereen kon hier zijn/haar wensen of bezwaren kenbaar maken.

De gemeente en provincie komen in juni/juli met een concept voorlopig ontwerp. Hiervoor komen er een inloopbijeenkomst voor bewoners en betrokkenen. De bijeenkomst staat gepland in week 27 (29 juni tot 3 juli). De datum, tijd en locatie worden binnenkort bekendgemaakt.

Dan komt er een Voorlopig Ontwerp. Als B&W hiermee akkoord gaan, volgt een inspraakperiode voor het Voorlopig Ontwerp. De inspraakperiode duurt 6 weken. In deze 6 weken kunt u inspreken en is er weer een informatiebijeenkomst.
In een inspraaknota wordt per reactie aangegeven of en zo ja, hoe deze is verwerkt in het ontwerp. Het resultaat is een concept Definitief Ontwerp.

Het concept Definitief Ontwerp wordt eerst door B&W vastgesteld en komt vervolgens aan de orde in de raadscommissie, waarna de gemeenteraad haar definitieve oordeel geeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *