Maandag vergadering wijkraad

WIBN vergadering

Maandag 18 mei is de volgende vergadering van de Wijkraad Indische Buurt Noord. De vergadering begint om 20.00 uur. U bent welkom in het wijkgebouw aan de Indischestraat 10.

Agenda

1. Opening – vaststellen agenda.
2. Mededelingen.
3. Korte impressie 4 mei herdenking.
4. Notulen 20 april 2015.
5. Samenstelling wijkraad – nieuwe leden
6. Huishoudelijk reglement.
7. Wijkcontract status – communicatie.
8. Wat verder ter tafel komt.
9. Rondvraag.
10. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *