Maandag info-avond HOV Rijksstraatweg

Maandag 18 mei is er een informatieavond over de HOV en de kruisingen op de Rijksstraatweg. U bent welkom vanaf 19.30 uur in Huis te Zaanen.

De combinatie APPM en Goudappel Coffeng heeft van de gemeente Haarlem de opdracht gekregen om voor een aantal kruispunten en wegvakken van de Schoterweg en Rijksstraatweg ontwerpen te maken voor een betere doorstroming voor de bus en voor meer verkeersveilige kruisingen.
Deze opdracht is een vervolg op een eerder onderzoek naar het voorkeurstracé voor de doorgaande bussen naar Velsen en de tracékeuze voor HOV Noord door de Gemeenteraad in juni 2013. Toen is besloten dat het voorkeurstracé over de Rijkstsraatweg loopt, waarbij de bus meerijdt met het andere verkeer.

Het ontwerpproces start met een inloopbijeenkomst op maandag 18 mei van 19:30 – 20:30 uur in Huis te Zaanen, Orionweg 1, Haarlem. Deze bijeenkomst staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in het project. U krijgt daar nadere informatie over het project en kunt uw wensen en ideeën over de aan te pakken kruispunten en wegvakken meegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *