Help Timmy uit het puin

Crowdfunding voor de eigenaren van Timmy Vivant gestart.

Het zal niet veel bewoners ontgaan zijn dat in de afgelopen zondagnacht een plofkraak heeft plaatsgevonden bij Vivant Timmy. De winkel is helemaal verwoest.

Mede omdat deze zaak zo’n belangrijke functie vervult is er een crowdfunding gestart ter ondersteuning van ondernemers Mike en Sandra.

Onder onderstaande link staat alle informatie.

https://gofund.me/b21727dc

Het winterwijkblad

Binnenkort in de bus. Hier al te lezen!

Helaas kwam ná het ter perse gaan van dit wijkblad ons het bericht ter ore dat Ferry Ooms plotseling is overleden. Het artikel over hem en zijn vrouw geeft hun positieve bijdrage aan wijkcentrum De Horizon goed weer. Wij wensen Marianne en alle andere naasten veel sterkte in deze roerige tijden.

WIBN-Winter-2021-22-final-pp-web