We vergaderen elke derde dinsdag (let op, voorheen was dit maandag!) van de maand. Deze vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn altijd open voor publiek. U bent dus van harte welkom om deze bij te wonen!

Agenda Wijkraad Indische buurt noord Haarlem

De vergaderingen vinden plaats aan Ambonstraat 2, 2022 DM Haarlem. U kunt binnenlopen zonder aanmelding, of ons van te voren op de hoogte stellen van uw vraag of komst.

Soms komt het voor dat er een extra vergadering wordt ingepland. Wij houden u daarvan op de hoogte op deze website en/of op onze Facebook Pagina.

Vergaderdata wijkraad IBN 2019

Dinsdag 19 februari

Dinsdag 19 maart

Dinsdag 16 april

Dinsdag 21 mei

Dinsdag 18 juni

Dinsdag 16 juli?

Dinsdag 20 augustus?

Dinsdag 17 september

Dinsdag 15 oktober

Dinsdag 19 november

Dinsdag 17 december

Overige data:

Viering oplevering Zaanenstraat: Woensdag 30 januari 16.00 – 17.30 uur in de Adelbertuskerk

Bewonersbijeenkomst vergroenen in de wijk: Woensdag 30 februari 20.00 – 22.00 uur HSV, Botterboulevard 62

NL doet: vrijdag/zaterdag 15/16 maart