We vergaderen elke derde dinsdag (let op, voorheen was dit maandag!) van de maand. Deze vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn altijd open voor publiek. U bent dus van harte welkom om deze bij te wonen!

Agenda Wijkraad Indische buurt noord Haarlem

De vergaderingen vinden plaats aan Ambonstraat 2, 2022 DM Haarlem. U kunt binnenlopen zonder aanmelding, of ons van te voren op de hoogte stellen van uw vraag of komst.

Soms komt het voor dat er een extra vergadering wordt ingepland. Wij houden u daarvan op de hoogte op deze website en/of op onze Facebook Pagina.

Dinsdag 15 oktober

Dinsdag 19 november

Dinsdag 17 december

Dinsdag 21 januari 2020

Dinsdag 18 februari 2020

Dinsdag 17 maart 2020

Dinsdag 21 april 2020 (jaarvergadering)

Dinsdag 19 mei 2020

Dinsdag 16 juni 2020

Overige belangrijke data:

NNB