We vergaderen elke derde dinsdag van de maand. Deze vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn altijd open voor publiek. U bent dus van harte welkom om deze bij te wonen!

Agenda Wijkraad Indische buurt noord Haarlem

De vergaderingen vinden plaats in de Ambonstraat 2, 2022 DM Haarlem. U kunt binnenlopen zonder aanmelding, of ons van te voren op de hoogte stellen van uw vraag of komst.

Soms komt het voor dat er een extra vergadering wordt ingepland. Wij houden u daarvan op de hoogte op deze website en/of op onze Facebook Pagina.

Dinsdag 17 maart 2020 afgelast

Dinsdag 21 april 2020 (jaarvergadering)

Dinsdag 19 mei 2020

Dinsdag 16 juni 2020
Overige belangrijke data:
Zaterdag 7 maart 2020: wijkschouw