We vergaderen elke derde dinsdag van de maand. Deze vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn altijd open voor publiek. U bent dus van harte welkom om deze bij te wonen!

Agenda Wijkraad Indische buurt noord Haarlem

De vergaderingen vinden voorlopig plaats Botterboulevard 62, Haarlem (HSV). U kunt de vergadering bijwonen door u aan te melden via info@wibn.nl

Soms komt het voor dat er een extra vergadering wordt ingepland. Wij houden u daarvan op de hoogte op deze website en/of op onze Facebook Pagina.

15 december 2020

19 januari 2021

16 februari 2021

16 maart 2021

20 april 2021

15 mei 2021

15 juni 2021

Overige belangrijke data: