We vergaderen elke derde maandag van de maand. Deze vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn altijd open voor publiek. U bent dus van harte welkom om deze bij te wonen!

De vergaderingen vinden plaats aan Ambonstraat 2, 2022 DM Haarlem. U kunt binnenlopen zonder aanmelding, of ons van te voren op de hoogte stellen van uw vraag of komst.

Soms komt het voor dat er een extra vergadering wordt ingepland. Wij houden u daarvan op de hoogte op deze website en/of op onze Facebook Pagina.

Vergaderdata wijkraad IBN 2018

Maandag 15 januari

Maandag 19 februari

Maandag 19 maart

Woensdag 16 april

Maandag 21 mei

Maandag 18 juni

Maandag 16 juli

Augustus niet – zomerpauze

Maandag 17 september

Maandag 15 oktober

Maandag 19 november

Maandag 17 december