We vergaderen elke derde maandag van de maand. Deze vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn altijd open voor publiek. U bent dus van harte welkom om deze bij te wonen!

De vergaderingen vinden plaats aan Ambonstraat 2, 2022 DM Haarlem. U kunt binnenlopen zonder aanmelding, of ons van te voren op de hoogte stellen van uw vraag of komst.

Soms komt het voor dat er een extra vergadering wordt ingepland. Wij houden u daarvan op de hoogte op deze website en/of op onze Facebook Pagina.

Vergaderdata wijkraad IBN 2017

Maandag 16 januari

Maandag 20 februari

Maandag 20 maart

Woensdag 12 april – jaarvergadering!

Maandag 15 mei

Maandag 19 juni

Maandag 17 juli

Augustus niet – zomerpauze

Maandag 18 september

Maandag 16 oktober

Maandag 20 november

Maandag 18 december