We vergaderen elke derde dinsdag (let op, voorheen was dit maandag!) van de maand. Deze vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn altijd open voor publiek. U bent dus van harte welkom om deze bij te wonen!

Agenda Wijkraad Indische buurt noord Haarlem

De vergaderingen vinden plaats aan Ambonstraat 2, 2022 DM Haarlem. U kunt binnenlopen zonder aanmelding, of ons van te voren op de hoogte stellen van uw vraag of komst.

Soms komt het voor dat er een extra vergadering wordt ingepland. Wij houden u daarvan op de hoogte op deze website en/of op onze Facebook Pagina.

Vergaderdata wijkraad IBN 2018

Maandag 15 januari

Maandag 19 februari

Maandag 19 maart

Woensdag 16 april

Dinsdag 15 mei

Dinsdag 19 juni

Dinsdag 17 juli

Augustus niet – zomerpauze

Dinsdag 18 september

Dinsdag 16 oktober

Dinsdag 20 november

Dinsdag 18 december