De Indischebuurt Noord is een wijk met ruim 5.200 bewoners. Een wijk met een duidelijk gezicht. En een wijk met een wijkraad.

Als wijkraad komen we op voor gemeenschappelijke belangen van bewoners. Wij willen dat iedereen in de wijk veilig en plezierig kan wonen, dat de buurt schoon blijft en dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Om ons daarbij te helpen werkten we in 2016 met een Wijkcontract. Daarin stonden concrete afspraken en activiteiten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. In September 2016 liep die af en konden we tevreden terugblikken op een positief jaar. Maar ook zonder wijkcontract gaan wij en velen met ons door met het inzetten voor de best mogelijke wijk!

Ook hebben we een wijkblad. De wijkraad geeft drie keer per jaar een wijkblad uit. Alle bewoners ontvangen dit blad, tenzij zij een Nee-Nee-sticker hebben.

Wilt u een bijdrage leveren in de WIBN? Of zitting nemen in de redactie? Meld u aan!

De wijkraad zoekt…

  • Wijkraadsleden