Opening Indische Buurttuin

zaterdag 26 oktober

Achter wijkgebouw ‘de Horizon’ is een stuk betegelde binnenplaats uitverkoren om vergroend te worden. Initiatiefnemers van Dock, werkgroep Groen, Steenbreek023, en anderen, hebben wethouder Merijn Snoek uitgenodigd om de eerste tegel(s) te verwijderen. Er zijn die dag ook door buurtbewoners plantjes geplant, die door mensen van de Kweektuin geregeld waren, in tuingrond die door Spaarnelanden is geleverd.

Eerst tegels weghalen.

Daarna plantjes er in.

Vergroen je tuin

Veel tips over het vergroenen van je tuin zijn te vinden op onderstaande websites:

https://www.huisjeboompjebeter.nl/

http://delevendetuin.nl/


Bewoners van een stukje Timorstraat in actie.

Let op de kikker
Dit is nog maar het begin!

Hoe leuk je een boomspiegel kunt maken bleek toen er een spontane actie op gang kwam door
bewoners. In 3 boomspiegels verschenen ineens fleurige plantjes, kaboutertjes, kikkers, kruik met plantjes en schelpjes die de bodem bedekten. Door de actie van Spaarnelanden waar gratis compost
opgehaald kon worden, werd het plan opgevat dit om de bomen te verspreiden en de spiegels van de andere bomen in de straat ook op te leuken. En van het een kwam het ander! Het was net een slang die
uitgerold werd en bewoners staken elkaar aan. Onkruid werd verwijderd, stenen werden aangesleept als omheining en tegen de hondenpoep, verse aarde en compost werd uitgestrooid, plantjes werden vanuit de achtertuin in de spiegel geplant en bloeiende en geurige plantjes werden verdeeld. En dan de bijen/vlinder zaden uitstrooien die uitgedeeld waren door de ‘Werkgroep Indische Buurt Noord kleurt groen’. Wat zal het over een aantal maanden een bloemen zee zijn in de straat, met hopelijk een keur aan bijen en vlinders. En wat is het leuk om als buren met elkaar de straat groener te maken!


Spaarnelanden:

De natuur in je stad

Een boomspiegel, geveltuin, groenstrook of bloembak adopteren


FB_Groen_Poster_2019_fina


Rapport over de verstening van de buurt

Vier studenten van de hogeschool van Hall van Larenstein uit Velp hebben zich de afgelopen maanden gebogen over de verstening van de Indische Buurt Noord. Zij hebben hun bevindingen en aanbevelingen samengevat in een lijvig rapport. Als je op onderstaande link klikt kun je het rapport openen en inzien.Rapport IBN

voorpagina VHLrapport