Ontwikkelvisie Spaarndamseweg

Spaandamseweg_uitnodiging14mei

De gemeente is bezig een zogenaamde ‘Ontwikkelvisie Spaarndamsewegzone’ te maken. Hierin komen de voorwaarden waaraan de ontwerpen van de ontwikkelaars moeten voldoen. Voor de Indische Buurt Noord betreft het de nieuwbouw die is gepland op de plek van het voormalige NUON-gebouw bij de Schoterbrug. Aangezien er geen wijkraad is voor de Indische Buurt Zuid, bekijken we, samen met wijkraad Patrimonium, ook de overige bouwprojecten aan de Spaarndamseweg.

Er is op 14 mei al een bijeenkomst geweest waarin het eerste concept is gepresenteerd. Op de onderstaande website kunt u de randvoorwaarden en tekeningen bekijken.

http://www.haarlem.nl/spaarndamseweg

Tevens konden op de website tot 27 mei door iedereen ideeën en commentaren gegeven worden op het eerste concept.
Op 4 juni was er in de Koningskerk weer een presentatie van de concept ontwikkelvisie en de belangrijkste op- en aanmerkingen die bewoners tot dan toe op het concept gegeven hebben. Het grootste aantal opmerkingen betrof het in gevaar komen van de speeltuin op de hoek van de Zaanenstraat en de Spaarndamseweg. Het bleek om een verkeerd geplaatste pijl op de plattegrond te gaan. Dit is ondertussen aangepast, maar hieruit is wél heel duidelijk gebleken dat de bewoners de speeltuin op die plek niet kwijt willen.
De volgende stap is het maken van de concept ontwikkelvisie zoals die aan het college van B en W wordt aangeboden. Wij proberen zo spoedig mogelijk deze versie ter inzage te krijgen en daarvoor zijn ook toezeggingen gedaan door de betreffende afdeling.
Onderstaand schema geeft nog een keer de doorlooptijd aan voor de ontwikkelvisie.

Ook kunt u via mail op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen rondom deze projecten. Zie onderstaande link:

Inschrijven voor mailings Spaarndamseweg

Verslag jaarvergadering 10 april 2019

Verslag jaarvergadering 10 april 2019, Wijkcentrum De Horizon

Aanwezig:          Rien Boon, Carla van Essen,  Jan van Eijsden, Younes Bellafkih, Olivier Blokzijl,

Ca. 20 bezoekers

______________________________________________________________________________

Agenda 

–   Opening: 20.00 uur
–   Jaarverslag 2018
–   Financieel jaarverslag 2018
–   Verslag 2019 van de  kascontrole- commissie en verkiezing nieuw lid
–   Voorstellen van de wijkagent
–   Ontwikkelingen 2019
–   Vergroening door Ingrid van KNNV de Tuinambassadeur van Haarlem
–   Werkgroep groen IBN
–   Rondvraag
–   Afsluiting met hapje en drankje.

 • Rien opent de vergadering.
 • Besproken wordt het jaarverslag 2018.
 • Rien benadrukt de noodzaak om snel nieuwe wijkraadsleden aan te stellen.
 • Besproken wordt: de ontwikkelzones, de AED’s, de oversteek naar LandinZicht, de herinrichting van het NG-plein, de vergroening.
 • Komend jaar start de ontwikkelzone Spaarndamseweg. De wijkraad wordt daarbij betrokken en zal vooral kijken naar de effecten op de buurt en de afwikkeling van verkeersstromen. Communicatie naar de bewoners lijkt in orde.
 • De spreiding van AED’s in de wijk is nu: Oosterstraat, Immanuelkerk, Fysiopraktijk Rijksstraatweg en Sauna van Egmond. Dringend gewenst: een AED bij LandinZicht. In de wijk IBN zijn ca. 20 burgerhulpverleners. Je kunt een AED aanmelden bij www.hartslagnu.nl.
 • Goedkeuring van het financieel jaarverslag. Goedgekeurd door de kascommissie.
 • Wijkagent Muriel Blankers (38 jr) stelt zich voor. Zij is sinds januari 2019 wijkagent in de Indische Buurt;  het is een tijdelijke aanstelling; de vacature moet nog officieel komen; ze werkt 3 dagen p.w. en moet de opleiding nog afronden. Er zijn vanuit de zaal vragen over wat (welk incident) waar (Handhaving of politie) melden. Misschien eens aandacht aan schenken, bijv. via website en/of wijkblad.
 • Presentatie KNNV Tuinambassadeur Ingrid. Zij geeft gratis advies voor de kleinere tuinen.
 • Presentatie Werkgroep Groen – Mariëtte Out.
 • Uitdelen bloemenzaadjes en plantjes.
 • Afsluiting met hapje en drankje.
Overlast werk Zaanenstraat Haarlem Noord

Inloop bijeenkomst overlast werk Zaanenstraat

Inloopbijeenkomst overlast werk Zaanenstraat

Het groot onderhoud aan de Zaanenstraat betekent dat mensen moeten omrijden. Er is een omleidingsroute via de Jan Gijzenkade. Maar veel verkeer kiest voor de Spaarnhovenstraat of Floresstraat. En dat levert overlast op.

De uitvoerder van het project – Koninklijke Oosterhof Holman – neemt de klachten serieus en houdt op woensdag 23 mei van 16.00 tot 18.00 uur een inloopbijeenkomst in de bouwkeet, kruising Molukkenstraat en Zaanenstraat. Hier kunt u terecht met uw klachten of zorgen.

(Photo by Jamie Street on Unsplash)

Wijkblad voorjaarseditie 2018

Voorjaarseditie wijkblad 2018

Vers van de pers: de voorjaarseditie 2018 van het wijkblad Indische buurt Noord. De wijkraad brengt deze drie a vier keer per jaar uit met als doel de wijk te informeren over alles wat er speelt in de buurt.

Dit keer leest u o.a. over de aankondiging van de jaarvergadering (16 april!),  wat de wijkraad precies doet, informatie over projecten die op stapel staan of (bijna) voltooid zijn in en rond de buurt, en nog veel meer!

Heeft u onverhoopt het wijkblad nog niet binnen, of wilt u een extra exemplaar? Dan is het blad ook nog te vinden bij Vivant TimmyWijkcentrum De Horizon en Bij Bosshardt Haarlem.

Leest u alles liever digitaal? Klik dan HIER om het wijkblad als PDF bestand te downloaden.

Veel leesplezier!