Digipanel Haarlem

Geef uw mening over onze wijk en onze stad

Het gaat ons allemaal aan: veiligheid, zwerfvuil, groen, zorg, sport, evenementen, parkeren, fietspaden, speelplaatsen en nog veel meer. En daar hebben we allemaal een mening over. Alleen: hoe komt uw mening bij de gemeente terecht?
Dat kan via Digipanel.

Gemiddeld 8 keer per jaar peilt de gemeente de mening van de Haarlemmers via Digipanel – korte enquêtes via internet. Over deze en andere onderwerpen. Over onze eigen wijk en over de hele stad. Over vragen voor nu en vragen voor de toekomst.

Doet u mee?

Aanmelden kan hier: https://www.haarlem.nl/aanmelden-digipanel-haarlem/

Laat van u horen!

Wijkschouw Indische buurt Noord

Op zaterdag 7 maart 2020 om 11 uur gaat de wijkraad een wijkschouw houden. Dat betekent dat we met een groep bewoners alle straten door gaan lopen en opschrijven wat er mis is aan de ‘openbare ruimte’. We kijken dan naar: veel te hoog of te laag liggende tegels, overhangend groen dat de doorgang belemmert, scheef staande verkeersborden, te weinig verlichting, ontbrekende stoepverlagingen op straathoeken, etc. Belangrijk zijn ook de obstakels voor mensen met wielen (rolstoelen, rollators, kinderwagens en buggy’s). Aangezien de Indische buurt noord een grote wijk is gaan we die in vijf delen splitsen. Per deel gaan er twee mensen rondlopen. Eén om te kijken en foto’s te maken en één om te schrijven. De resultaten, samengevat in een lijst met concrete situaties, worden op de jaarvergadering (dinsdag 21 april 2020) gepubliceerd en aangeboden aan de gemeente en aan Spaarnelanden. Uiteraard met het doel dat de problemen worden opgelost.

Wie wil er meelopen door de wijk en helpen de schouw tot een succes te maken? Er is plaats voor 5 ‘meelopers’ om de teams compleet te maken. De schouw duurt ongeveer 3 uur. We beginnen om 10.30 met koffie en wat lekkers. Dan is er ook een korte toelichting op de schouw. Na afloop praten we nog even na met een drankje. De start is in wijkgebouw De Horizon aan de Ambonstraat.
Wie mee wil doen kan zich opgeven via info@wibn.nl .

Als het weer te slecht is of als er een pak sneeuw ligt, wordt het evenement verplaatst naar een latere datum.

Verbeter de buurt: begin met een wijkschouw!

 

Bewonersinitiatief: Zwerfvuil ophalen

Op zondag 23 februari om 15.00 uur

organiseert Lindsay uit de Kedoestraat een schoonmaakactie in haar buurt.

Wie met haar en haar gezin mee wil doen, kan zondag 23 februari om 15.00 uur op de hoek Spaarnhovenstraat/Indische straat langskomen. Zij probeert afvalzakken en knijpers te regelen. Na afloop eens kijken wat er allemaal opgehaald is!

Zienswijzen Spaarndamseweg

Hieronder het document met alle ingediende zienswijzen op de concept ontwikkelvisie Spaarndamseweg inclusief de beantwoording.

Op pagina 24 staat de zienswijze van de WIBN.

Download nota van antwoord            Download ontwikkelvisie

Antwoorden op zienswijzen Spaarndamseweg

 

 

iZoof informatiebijeenkomst

Resultaten pilot elektrisch autodelen en toekomst duurzamemobiliteit in Haarlem

Geachte heer/mevrouw ,
Vorig jaar gingen 130 Haarlemmers de uitdaging aan om 100% elektrische auto’s met elkaar te delen. Ze waren het zat dat hun wijk dichtslibt met auto’s en de lucht steeds verder vervuilt. Er ontstond een hybride organisatievorm onder de naam van iZoof Carsharing en het resultaat is meer dan verbluffend. Maar liefst 25% van de deelnemers nam afstand van zijn brandstofauto, er werd een betaalbaar mobiliteitsconcept ontwikkeld. Geen theorie, maar een bottum-up praktijkinitiatief, dat morgen toepasbaar is in een hele stad.

Hoe komt het dat dit initiatief zo succesvol is? Wat maakt dat inwoners al tijdens de pilotfase de bereidheid hadden hun gedrag te veranderen? En welke betekenis kan deze hebben voor de toekomst van duurzame mobiliteit in Haarlem? Hoe komt het dat vele Mobility as a Service (MaaS) concepten nog in voorbereiding zijn en in Haarlem deze successen worden geboekt?

Wilt u weten hoe we tot deze resultaten gekomen zijn en waarom elektrisch autodelen werkt in Haarlem? We verwelkomen u graag op woensdag 11 december a.s. in de Philharmonie in Haarlem om 16:00 uur. Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden voor dit event volgt binnenkort in een uitnodiging.

Met vriendelijke groet,
Spaarnelanden nv

Robert Oosting
Directeur