Penningmeester WIBN

Jaarvergadering van de Wijkraad Indische Buurt Noord

Op dinsdagavond 20 oktober vindt de jaarvergadering van de Wijkraad Indische Buurt Noord plaats.

Locatie: Botterboulevard 62 (HSV Haarlem)

Tijd: 20.00 uur

In verband met het coronavirus en het handhaven van voldoende afstand, kunnen we een beperkt aantal bezoekers toelaten.

Aanmelden is daarom noodzakelijk. Dit kan via:

Email: info@wibn.nl

of

Telefonisch: dagelijks tussen 10.00 uur en 18.00 uur op nummer 06 536 417 36

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Opening
  • Jaar- en financieel verslag 2019
  • Kascommissie
  • Ontwikkelingen 2020
  • Jaarplan 2021
  • Voorstellen wijkagent en handhavers
  • Werkgroep Groen en Indische buurttuin
  • Voordracht wijkraadleden en voorzitter
  • Rondvraag
  • Afsluiting met hapje en drankje

Dit alles onder voorbehoud van de ontwikkeling rondom coronamaatregelen.

Wijzigingen worden gecommuniceerd met degenen die zich hebben aangemeld.

Agenda Wijkraad Indische buurt noord Haarlem

We gaan weer vergaderen!

Op dinsdagavond 16 juni om 20:00 uur is er weer een fysieke vergadering van de Wijkraad Indische Buurt Noord.

In verband met het ‘1,5m afstand houden’ zal deze vergadering plaatsvinden in de zaal van de Hengel Sport Vereniging Haarlem.

De vergadering is openbaar, maar in verband met het aantal mogelijke aanwezigen, verzoeken we om je aan te melden via het reactieveld onderaan dit bericht.

Agenda

Nieuwe groenstrook bij de snackbar

Mooi: Haarlem wordt groener en hier vind je de nieuwste aanwas

Door Roel Diender (in de Buurt Haarlem)15 mei 2020

Haarlem wordt steeds groener, mede door de Belgische Bieke Van Hees. Zij woont al enkele jaren in de Indische buurt en zette samen met de werkgroep groen van de Indische Buurt Noord een initiatief op om stukjes beton of tegel om te toveren in plantvakken.

Bieke is landschapsarchitecte van beroep en vertelt dat dit plantvak, langs de kruising van de Spaarnhovenstraat met de Rijkstraatweg, de eerste is van het initiatief, na de Indische Buurttuin. “Er zijn nog zeker dertig andere plekken in de buurt die we groen kunnen maken, sommige groter en andere kleiner dan dit. Hopelijk kunnen we dat snel realiseren.” Dit nieuwste stukje Haarlems groen heeft een oppervlakte van 28 vierkante meter en bevat ongeveer 300 plantjes. Ze staan er nog niet allemaal in, maar zodra dat het geval is, hopen we dat het snel dichtgroeit en de buurt ervan kan genieten.”

Het plantvak wordt namelijk, nu die is aangelegd door groenbedrijf Biesot, onderhouden door enkele omwonenden van het tuintje. “Ikzelf, maar ook de buurvrouw van dit stukje groen, zullen het groen onderhouden. De mannen van de snackbar zijn zo vriendelijk om ons van een wateraansluitpunt te voorzien om te sproeien”, aldus Bieke. De gemeente Haarlem heeft betaald voor de aanleg van het vak. De werkgroep hoopt samen met hen verder te werken aan een groene buurt. Benieuwd naar de groene ontwikkelingen in de Indische Buurt? Kijk dan op hun website of volg ze op instagram via @ibn_groener.

Weten jullie nog plekken in Haarlem waarvan je denkt dat die wel groener kunnen? Geef het ons door via haarlem@indebuurt.nl of via onze Facebookpagina.