Vergaderdata van de Wijkraad IBN

De Wijkraad vergadert elke derde dinsdag van de maand om 20.30 uur in Wijkcentrum de Horizon.
U bent daarbij van harte welkom! De bijeenkomsten zijn altijd open voor publiek dus loop vooral een keer binnen.
Met of zonder aanmelding.

De volgende vergadering van de wijkraad is op dinsdagavond 17 september om acht uur in de Horizon.
Agenda: nnb

Meer data en info vindt u in onze vergaderagenda.