Vergaderdata van de Wijkraad IBN

De Wijkraad vergadert gewoonlijk elke derde dinsdag van de maand om 20.00 uur in Wijkcentrum de Horizon.
U bent daarbij van harte welkom. De bijeenkomsten zijn altijd open voor publiek, dus loop vooral een keer binnen.
Met of zonder aanmelding.

De volgende vergadering van de wijkraad is op dinsdagavond 17 maart 2020 om acht uur in de Horizon.

Meer data en info vindt u in onze vergaderkalender.

Agenda WIBN 18 februari 2020

Goedgekeurd verslag WIBN 16 december 2019

Nieuws