Wijkraad Indische buurt-Noord
Het Wijkgebouw
WIJKRAAD INDISCHE BUURT-NOORD
Omdat het belang van de bewoners ons belang is!


Wijkraad Indische buurt noord

Wij zijn de Indischebuurt Noord. Een wijk met ruim 5.200 bewoners. Een wijk met een duidelijk gezicht. En een wijk met een wijkraad. 

Wijkcontract

Een speerpunt in onze activiteiten is het schoon, heel en veilig houden van de buurt. Ook willen wij dat mensen de mogelijkheid hebben elkaar te ontmoeten. Hiervoor hebben wij een wijkcontract gesloten met de gemeente, Spaarnelanden en welzijnsorganisatie Dock. In het wijkcontract staan concrete afspraken en activiteiten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Het wijkcontract loopt tot september 2016.

Wijkblad

De wijkraad geeft drie keer per jaar een wijkblad uit. Alle bewoners ontvangen dit blad, tenzij zij een Nee-Nee-sticker hebben. Wilt u een bijdrage leveren? Of zitting nemen in de redactie? Meld u aan.

De wijkraad zoekt…

  • Wijkraadsleden

Laatste Nieuws

  • Wijkcontract 2015-2016 ondertekend

    Maandag 7 september is het wijkcontract Indische Buurt Noord ondertekend in Wijkcentrum De Horizon. Tijdens een bijeenkomst voor de wijkbewoners zetten wethouder Merijn Snoek, wijkraadsvoorzitter John van Ooijen, Martin van Duijn van Spaarnelanden en Dick Jansen van Dock hun handtekening onder het wijkcontract 2015-2016.

    Commentaar (0)

    Lees meer >>