Vergaderdata van de WIBN in 2017

De Wijkraad vergadert elke derde maandag van de maand om 20.00 uur. Wilt u daar bij zijn? Iedereen is van harte welkom! Met of zonder aanmelding.

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op maandag 20 maart. Meer data en info vindt u in onze agenda.