Vergaderdata van de Wijkraad IBN

De Wijkraad vergadert elke derde dinsdag van de maand om 20.30 uur in Wijkcentrum de Horizon.
U bent daarbij van harte welkom! De bijeenkomsten zijn altijd open voor publiek dus loop vooral een keer binnen.
Met of zonder aanmelding.

De volgende vergadering van de wijkraad is op dinsdagavond 21 mei om half negen in de Horizon.

Meer data en info vindt u in onze vergaderagenda.

Dit wordt de op de volgende vergadering besproken: Agenda WIBN