Vergaderdata van de WIBN in 2017

De Wijkraad vergadert elke derde maandag van de maand om 20.00 uur in Wijkcentrum de Horizon. Wilt u daar bij zijn? Dat kan, iedereen is van harte welkom! We zien u daar graag. Met of zonder aanmelding.

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op maandag 18 september. In augustus vergaderen wij niet, vanwege een zomerpauze. Meer data en info vindt u in onze agenda.